Visa hôn nhân – Visa kết hôn

Dịch vụ visa kết hôn , tư vấn miến phí, giá thành cạnh tranh

 

 1. Thủ tục cấp visa hôn nhân- visa kết hôn cho người nước ngoài được quy định tại những văn bản pháp luật sau:

 

- Pháp lệnh số  24/1999/PL- UBTVQH 10 về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
- Nghị định Số 21/ NĐ_CP Quy định chi tiết thi hành pháp lệnh nhập cảnh,
xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
- Thông tư liên tịch 01/2012 Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29/01/2002 và Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT/BCA-BNG ngày 12/5/2009 của Bộ Công an - Bộ Ngoại giao trong lĩnh vực xuất nhập cảnh
- Quyết định của Bộ trưởng Bộ tài chính số 136/1999/QĐ- BTC ngày 10/11/1999 ban hành biểu mức thu lệ phí nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.
- Luật hôn nhân gia đình và các Nghị định thông tư hướng dẫn kết hôn nước ngoài.

 

2. Đối tượng được cấp visa hôn nhân- visa kết hônViệt Nam: người nước ngoài kết  hôn với người Việt Nam

 

3. Hồ sơ xin cấp visa hôn nhân- visa kết hôn Việt cho người nước ngoài:
- Hộ chiếu của người nước ngoài
- Các giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân (giấy chứng nhận kết hôn, giấy đăng ký lưu trú kết hôn).
- Xác nhận tạm trú.
- Tờ khai xin cấp visa.

 

4. Cơ quan thẩm quyền giải quyết (nộp hồ sơ tại đâu): Cơ quan xuất nhập cảnh tỉnh thành phố hoặc cục xuất nhập cảnh.

 

5. Thời gian: Thời gian cấp visa thông thường là 5  đến 10 ngày làm việc theo quy định pháp luật.

 

6. Lệ phí nhà nước quy định cho việc cấp visa cho người nước ngoài là 10-100$ tùy từng thời hạn và loại visa hôn nhân và thời hạn của nó mà người nước ngoài xin cấp.