Ấn tượng lễ hội Đền vua Mai năm 2014

Ngày 13, 14/2 (tức ngày 14&15 Rằm tháng Giêng năm Giáp Ngọ), tại khu lăng mộ vua Mai (núi Đụn Sơn, xã Vân Diên, huyện Nam Đàn) đã diễn ra lễ hội Đền vua Mai năm 2014.

Ông Thái Văn Nông đánh trống khai mạc lễ hội Đền vua Mai năm 2014.
Ông Thái Văn Nông đánh trống khai mạc lễ hội Đền vua Mai năm 2014.

 

CôngThương - Lễ hội Đền vua Mai được tổ chức hàng năm vào Rằm thắng Giêng trên vùng đất Nam Đàn để tưởng nhớ công đức Vua Mai cùng các tướng lĩnh, đồng thời ôn lại khí thế hào hùng, tinh thần bất khuất của cuộc khởi nghĩa Hoan Châu chống lại ách đô hộ nhà Đường, giành quyền độc lập cho dân tộc trong suốt gần 10 năm, từ năm 713 đến năm 722.

Việc tổ chức lễ hội Đền vua Mai năm 2014 nhằm mục đích giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng của dân tộc, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Đây cũng là dịp để nhân dân được tham gia sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa thông qua các hoạt động trong phần hội tại lễ hội; góp phần quảng bá, giới thiệu về con người, mảnh đất Nam Đàn “địa linh nhân kiệt” với du khách thập phương, từ đó đẩy mạnh phát triển du lịch.

Ông Thái Văn Nông đánh trống khai mạc lễ hội Đền vua Mai năm 2014.

 

Lễ hội Đền vua Mai cũng diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi của phần hội gồm các trò chơi dân gian như: Đấu vật, chọi gà, cờ thẻ, cờ người, đu tiên, đu quay... gắn với các hoạt động hiện đại như bóng chuyền, bóng bàn, hội trại, biểu diễn nghệ thuật.

Theo Báo Công Thương

Bài viết liên quan