Non nước Việt Nam

Di tích – Thắng cảnh

Văn hóa

Làng nghề Việt

Một làng Nôm cổ kính của sông Hồng Chùa Nôm, đình Nôm, cầu Nôm, chợ Cầu Nôm, cổng làng, sông Nguyệt Đức, cùng với những ngôi nhà cổ là những di sản văn hoá tạo nên quần thể làng Nôm, nơi lưu giữ những nét đẹp cổ thuần Việt có một không hai ở vùng đồng bằng sông Hồng.