Mua sắm ở Khánh Hòa

Cửa hàng Mỹ Nghệ

22B Trần Phú, TP.Nha Trang, Khánh Hòa 
Tel: (84-58) 382 2528

 
Chợ Xóm Mới Nha Trang
49 Ngô gia Tự, TP.Nha Trang, Khánh Hòa 
Tel: (84-58) 351 5364 /  351 0262 /  351 0261

 
Cửa hàng đồ gỗ mỹ nghệ Trâm Anh
23 Lê Thánh Tôn, TP.Nha Trang, Khánh Hòa 
Tel: (84-58) 352 4658

 
Cửa hàng mỹ nghệ Hoa Champa
17 B9 Hoàng Hoa Thám, TP.Nha Trang, Khánh Hòa 
Tel: (84-58) 381 6843

 
Cửa hàng tranh Hoa Vải Nghệ Thuật Kim Tố 
80 Sinh Trung, TP.Nha Trang, Khánh Hòa 
Tel: (84-58) 382 3222
 

Cửa hàng mỹ nghệ Ngọc Bích
12 Trần Phú, Vĩnh Nguyên, TP.Nha Trang, Khánh Hòa  
Tel: (84-58) 359 0066

 
Cửa hàng Mỹ Nghệ thuộc Công ty Du lịch Khánh Hoà
Đối diện 22 đường Trần Phú, TP.Nha Trang, Khánh Hòa 
Tel: (84-58) 382 2528
 

Siêu thị MAXIMARK Nha Trang
66 Quang Trung, TP.Nha Trang, Khánh Hòa 
Tel: (84-58) 381 5877 /  381 5878

 
Trung tâm Nha Trang & Nghệ Thuật
64 Trần Phú, TP.Nha Trang, TP. Khánh Hòa 
Tel: (84-58) 382 6879

 
Trung tâm Thương mại Nha Trang (Chợ Đầm Nha Trang)
09 Chung cư B - Chợ Đầm, TP. Nha Trang, Khánh Hòa 
Tel: (84-58) 382 2560 /  381 2352/ 381 2388

Bài viết liên quan