Linh thiêng lễ tế Xã Tắc tại cố đô Huế

Lễ tế Xã Tắc tại Đàn Xã Tắc vừa được tổ chức long trọng tại tỉnh Thừa Thiên-Huế vào ngày 18/3 và thu hút đông đảo nhân dân và khách du lịch tham dự.

 

Vào mùa xuân hằng năm, lễ tế Xã Tắc của triều Nguyễn ở Cố đô Huế được tổ chức long trọng sau khi Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế nghiên cứu, phục dựng lại. Phần đầu lễ mang tính tâm linh thuần túy, phần sau tái hiện nghi lễ truyền thống (có tính chất trình diễn) và dành cho mọi người dâng hương.

Linh thiêng lễ tế Xã Tắc tại cố đô Huế-1

Linh thiêng lễ tế Xã Tắc tại cố đô Huế-2

Sau khi Vua Gia Long quy hoạch lại toàn bộ Kinh thành trên đất của tám làng ở bờ bắc sông Hương thì Đàn Xã Tắc được xây dựng vào năm 1806. Người xưa quan niệm rằng, Xã là thần lớn nhất trong năm vị thần, Tắc là loại quý nhất trong ngũ cốc. Xã mà không có Tắc sẽ hoang vu. Hiệp tế Xã-Tắc là công lợi ngang nhau. Vì thế, từ thời Nguyễn, lễ tế Xã Tắc luôn được xếp vào hàng Đại tự (chỉ đứng sau lễ tế Nam Giao)

Linh thiêng lễ tế Xã Tắc tại cố đô Huế-3

Việc tái hiện, phục hồi nghi lễ đã tạo điều kiện để các hình thức diễn xướng truyền thống cung đình Huế, đặc biệt là các giá trị văn hóa phi vật thể được tái hiện và phát huy trong đời sống văn hóa hôm nay.