Khách sạn tại Cà Mau

Thành phố Cà Mau

 
Khách sạn Siêu Thị Cà Mau 
 
1-2 Hùng Vương, phường 7, Tp. Cà Mau
Tel:             (84-780) 383 2789
Fax:            (84-780) 383 6880
Số phòng:   50
Giá (US$):   12-35
 

Khách sạn Ánh Nguyệt  
207 Phan Ngọc Hiển, Tp. Cà Mau
Tel:             (84-780) 356 7666
Fax:            (84-780) 356 7547
Số phòng:   100
 

Khách sạn Cà Mau 
20 Phan Ngọc Hiển, phường 2, Tp. Cà Mau
Tel:             (84-780) 383 1165
Fax:            (84-780) 383 5075
Số phòng:   25
Giá (US$):   10-20
 

Khách sạn Phương Nam
91-93 Phan Đình Phùng, phường 4, Tp. Cà Mau
Tel:             (84-780) 383 1752/ 383 2129
Fax:            (84-780) 383 4402
Số phòng:   35
Giá (US$):   12-22
 

Khách sạn Địa ốc 
11 Cao Thắng, Tp. Cà Mau
Tel:             (84-780) 381 8377
Fax:            (84-780) 381 8366
Số phòng:   50
 

Khách sạn Hương Sen
119 Lý Thường Kiệt, phường 6, Tp. Cà Mau
Tel:             (84-780) 383 1562
Số phòng:   27
 

Khách sạn Quốc Nam
23 Phan Bội Châu, phường 7, Tp. Cà Mau
Tel:             (84-780) 382 7514
Số phòng:   12
 

Khách sạn Quốc tế  
179 Phan Ngọc Hiển, phường 6, Tp. Cà Mau
Tel:             (84-780) 382 5118
Số phòng:   40
 

Khách sạn Song Hùng  
28 Phan Ngọc Hiển, phường 2, Tp. Cà Mau
Tel:             (84-780) 382 2822
Fax:            (84-780) 383 1790
Số phòng:   20
 

Khách sạn Á Đông 
133 Nguyễn Tất Thành, phường 8, Tp. Cà Mau
Tel:             (84-780) 382 8260
Số phòng:   18
 

Khách sạn Best CM 
463 Nguyễn Trãi, phường 9, Tp. Cà Mau
Tel:             (84-780) 382 9828
Fax:            (84-780) 382 9818
Số phòng:   85
Giá (US$):   55
 
 
Khách sạn Công đoàn Cà Mau 
9 Lưu Tấn Tài, phường 5, Tp. Cà Mau
Tel:             (84-780) 383 3245/ 383 3246
Fax:            (84-780) 383 0873
Số phòng:   65
Giá (US$):   11-20
 
 
Khách sạn Hải Châu 
229 Hùng Vương, phường 7, Tp. Cà Mau
Tel:             (84-780) 383 4597
Số phòng:   23
 

Khách sạn Hòa Long 
70 Nguyễn Trãi, Tp. Cà Mau
Tel:             (84-780) 383 3489
Số phòng:   17
 
 
Khách sạn Huỳnh Như 
226 Lý Thường Kiệt, Tp. Cà Mau
Tel:             (84-780) 383 3332
Số phòng:   16
 

Khách sạn Kim Yến 
20A Hùng Vương, phường 7, Tp. Cà Mau
Tel:             (84-780) 382 7308
Số phòng:   22
 
 
Khách sạn Sao Mai 
30 Phan Ngọc Hiển, phường 2, Tp. Cà Mau
Tel:             (84-780) 383 1035
Số phòng:   25
 
 
Khách sạn Thanh Sơn 
22 Phan Ngọc Hiển, Tp. Cà Mau
Tel:             (84-780) 381 5525
Fax:            (84-780) 381 5949
Số phòng:   11
 

Khách sạn Thiên Phúc 
38-40 Lý Bôn, phường 4, Tp. Cà Mau
Tel:             (84-780) 383 2267
Số phòng:   30
Giá (US$):   10++
 

Khách sạn Thiên Phúc 2 
15A Hùng Vương, phường 7, Tp. Cà Mau
Tel:             (84-780) 382 7169
Số phòng:   13
 

Khách sạn Trung Trực 
138A Nguyễn Tất Thành, Tp. Cà Mau
Tel:             (84-780) 381 8777
Số phòng:   18
 
 
 
Nhà khách Minh Hải 
1 Trần Hưng Đạo, phường 5, Tp. Cà Mau
Tel:             (84-780) 383 1036
Số phòng:   50
 

Nhà khách T98 
999 Lê Khắc Sương, phường 6, Tp. Cà Mau
Tel:             (84-780) 383 5598
Số phòng:   29
 

Huyện Năm Căn
 

Khách sạn Năm Căn 
Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn
Tel:             (84-780) 387 7044
Số phòng:   20
Giá (US$):   3-11
 

Nhà nghỉ Công Đoàn Ngọc Hiển 
Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn
Tel:             (84-780) 387 7616
 

Huyện Thới Bình
 

Khách sạn Phước Nguyên 
Thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình
Tel:             (84-780) 386 0636
Fax:            (84-780) 386 0046
Số phòng:   11
 

Huyện Trần Văn Thời
 

Khách sạn Đông Á 
159 khóm 3, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời
Tel:             (84-780) 389 1566
Số phòng:   14

Bài viết liên quan