Khách sạn ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Khách sạn Cap Saint Jacques (Vũng Tàu)  

 • 169 Thuỳ Vân, phường 8, Tp. Vũng Tàu
 • Tel:             (84-64) 380 7068/385 9519
 • Fax:            (84-64) 381 8026
 • Số phòng:   132
 • Giá (US$):   45-140

Khách sạn Hoàng Gia (Royal) 

 • 36 Quang Trung, Tp. Vũng Tàu
 • Tel:             (84-64) 385 2321
 • Fax:            (84-64) 385 9851
 • Số phòng:   50
 • Giá (US$):   46-120
   

Khách sạn Mỹ Lệ

 • 57 Thuỳ Vân, phường 2, Tp. Vũng Tàu
 • Tel:             (84-64) 385 2177/ 385 3174
 • Fax:            (84-64) 385 3177
 • Số phòng:   84
 • Giá (US$):   27-115
   

Khách sạn Palace (Hòa Bình) 

 • 1 Nguyễn Trãi, Tp. Vũng Tàu
 • Tel:             (84-64) 385 6265/ 385 6411
 • Fax:            (84-64) 385 6878
 • Số phòng:   120
 • Giá (US$):   25-50
   

Khách sạn Petro House 

 • 63 Trần Hưng Đạo, phường 1, Tp. Vũng Tàu
 • Tel:             (84-64) 385 2014
 • Fax:            (84-64) 385 2015
 • Số phòng:   71
 • Giá (US$):   45-100
   

Khách sạn Sammy

 • 157 Thuỳ Vân, phường 2, Tp. Vũng Tàu
 • Tel:             (84-64) 385 4755
 • Fax:            (84-64) 385 4762
 • Số phòng:   119
 • Giá (US$):   35-100

 
 
Khách sạn Công Đoàn Vũng Tàu

 • 4 Trần Hưng Đạo, phường 3, Tp. Vũng Tàu
 • Tel:             (84-64) 353 0666/ 385 6500/ 381 0359
 • Fax:            (84-64) 353 0584
 • Số phòng:   125
 • Giá (US$):   12-30
   

Khách sạn Điện Lực  

 • 147 Phan Chu Trinh, phường 2, Tp. Vũng Tàu
 • Tel:             (84-64) 385 2837
 • Fax:            (84-64) 385 4840
 • Số phòng:   86
 • Giá (US$):   7-24
   

Khách sạn Grand

 • 2 Nguyễn Du, Tp. Vũng Tàu
 • Tel:             (84-64) 385 6888
 • Fax:            (84-64) 385 6088
 • Số phòng:   80
 • Giá (US$):   60-120++
   

Khách sạn Hòn Ngọc Viễn Đông  

 • 28B Lê Hồng Phong, phường 2, Tp. Vũng Tàu
 • Tel:             (84-64) 385 8872
 • Fax:            (84-64) 385 9838
 • Số phòng:   32
   

Khách sạn Sài Gòn 85 

 • 85 Thuỳ Vân, phường 2, Tp. Vũng Tàu
 • Tel:             (84-64) 385 2317/ 385 9472
 • Fax:            (84-64) 385 4224
 • Số phòng:   121
 • Giá (US$):   10-24
   

Khách sạn Kim Cương 

 • 10 Trần Nguyên Hãn, Tp. Vũng Tàu
 • Tel:             (84-64) 385 9233
 • Fax:            (84-64) 385 6667
 • Số phòng:   42
 • Giá (US$):   10-14
   

Khách sạn Liên Hoa  

 • 177 Lê Hồng Phong, Tp. Vũng Tàu
 • Tel:             (84-64) 385 2718
 • Fax:            (84-64) 385 2225
 • Số phòng:   24
   

Khách sạn Hải Âu 

 • 124C Hạ Long, P.1, Tp. Vũng Tàu
 • Tel:             (84-64) 385 6278
 • Fax:            (84-64) 385 6868
 • Số phòng:   62
 • Giá (US$):   14-45
   

Khách sạn Hải Đăng 

 • 149 Trần Phú, phường 5, Tp. Vũng Tàu
 • Tel:             (84-64) 385 2446
 • Số phòng:   17

 
Khách sạn Hải Sơn 

 • 27 Lê Lợi, phường 4, Tp. Vũng Tàu
 • Tel:             (84-64) 383 2955
 • Số phòng:   40
   

Khách sạn Hải Yến 

 • 8 Lê Lợi, P.1, Tp. Vũng Tàu
 • Tel:             (84-64) 385 2571/ 385 8940
 • Fax:            (84-64) 385 2858
 • Số phòng:   24
 • Giá (US$):   10-17
   

Khách sạn Hàng Không 

 • 22 Hạ Long, phường1, Tp. Vũng Tàu
 • Tel:             (84-64) 385 6299
   

Khách sạn Hiền Hòa 

 • 6 Phan Văn Trị, Tp. Vũng Tàu
 • Tel:             (84-64) 352 2364
 • Số phòng:   24
   

Khách sạn Hoa Hồng 

 • 1 Nguyễn Chí Thanh, P. 2, Tp. Vũng Tàu
 • Tel:             (84-64) 385 2633
 • Fax:            (84-64) 385 9262
 • Số phòng:   37
 • Giá (US$):   10-15
   

Khách sạn Hoa Mai 

 • 23-25 Thùy Vân, phường 2, Tp. Vũng Tàu
 • Tel:             (84-64) 385 8699
 • Fax:            (84-64) 385 9647
 • Số phòng:   50
   

Khách sạn Hoa Phượng Đỏ I 

 • 261 Lê Hồng Phong, Tp. Vũng Tàu
 • Tel:             (84-64) 385 9921/ 381 6021
 • Fax:            (84-64) 381 8096
 • Số phòng:   75
   

Khách sạn Hoa Phượng Đỏ II 

 • 62 Hạ Long, phường 1, Tp. Vũng Tàu
 • Tel:             (84-64) 385 6199

Khách sạn Hoàng Hoa 

 • 174 Hoàng Hoa Thám, phường 2, Tp. Vũng Tàu
 • Tel:             (84-64) 385 2300
 • Số phòng:   52

 
Khách sạn Holiday Mansion 

 • 12 Trương Công Định, phường 1, Tp. Vũng Tàu
 • Tel:             (84-64) 385 6170
 • Fax:            (84-64) 385 6171
 • Số phòng:   15
 • Giá (US$):   20

 
Khách sạn Lam Sơn 

 • 12 Thành Thái, phường 1, Tp. Vũng Tàu
 • Tel:             (84-64) 385 2430
 • Số phòng:   13

 
Khách sạn Neptune 

 • 36 Hạ Long, phường 1, Tp. Vũng Tàu
 • Tel:             (84-64) 385 6192/ 385 6434
 • Fax:            (84-64) 385 6439
 • Số phòng:   45
   

Khách sạn Nghinh Phong 

 • 172 Hoàng Hoa Thám, phường 2, Tp. Vũng Tàu
 • Tel:             (84-64) 385 3886/ 385 2478
 • Fax:            (84-64) 385 3886
 • Số phòng:   54
 • Giá (US$):   14-24
   

Khách sạn Nữ Hoàng 

 • 205A Lê Hồng Phong, Tp. Vũng Tàu
 • Tel:             (84-64) 385 8872
 • Fax:            (84-64) 385 9838
 • Số phòng:   58
 • Giá (US$):   15-25
   

Khách sạn Ô cấp 

 • 78-70 Hạ Long, phường 1, Tp. Vũng Tàu
 • Tel:             (84-64) 381 0491
 • Fax:            (84-64) 381 0491
 • Số phòng:   17

Bài viết liên quan