Công ty lữ hành tại Quảng Bình

³ Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Bình

      Trung tâm Lữ hành
102 Lý Thường Kiệt, TP. Đồng Hới
Tel: (84-52) 382 2160 / 382 8228          
Fax: (84-52) 382 2140
Email: qbtravel@qbinh.vn

 
³ Công ty Cổ phần Du lịch và nước khoáng Cosevco
18 Quách Xuân Kỳ, TP. Đồng Hới
Tel: (84-52) 382 2086
Fax: (84-52) 382 9858
 

³ Công ty TNHH Ánh Tuyết
12 Lê Quý Đôn, TP. Đồng Hới
Tel: (84-52) 385 1345
Fax: (84-52) 384 3274
Email: sales@anhtuyet.net.vn
Website: http://www.anhtuyet.net.vn

 
³ CN Công ty TNHH Thông tin và Du lịch Netin
161 Lý Thường Kiệt, TP. Đồng Hới
Tel: (84-52) 385 0505
Fax: (84-52) 385 0505
Email: dulich@quangbinhtravel.vn
Website: www.quangbinhtravel.vn

  
³ Công ty du lịch Phú Gia
103 Lý Thường Kiệt, TP.Đồng Hới
Tel: (84-52) 385 0707/ 385 0808
Fax: (84-52) 385 0606
Email: dulichqb@phugia.vn
Website: http://www.phugia.vn

Nguồn: TITC

Bài viết liên quan