Công ty lữ hành tại Khánh Hòa

³ Công ty Cổ phần Đại Hòa

100A Trần Phú, TP.Nha Trang
      Tel:            (84-58) 382 8242                      
Fax:           (84-58) 382 7528
Email:        sales@vnseaworld.com

³ Công ty Cung ứng Tàu biển, Thương mại và Du lịch Nha Trang
88A Trần Phú, TP. Nha Trang
     Tel:            (84-58) 382 1195 / 382 2583    
Fax:           (84-58) 382 1906
Email:        shipchanco.nt@dng.vnn.vn
Website:  http://www.hontamresort.com.vn
 
 
³ Công ty Đầu tư & Phát triển du lịch Nha Trang
180 Thống Nhất, TP.  Nha Trang 
Tel:            (84-58) 382 7739 / 382 7740    
Fax:           (84-58) 382 7398
Email:        tideco@dng.vnn.vn

³ Công ty Du lịch Khánh Hòa
01 Trần Hưng Đạo, TP.Nha Trang
      Tel:            (84-58) 382 2257 /  382 2254     
Fax:           (84-58) 381 2807
Email:        khtourism@dng.vnn.vn
Website: http://www.vietnamhotelinfo.com
 
 
³ Công ty Du lịch Long Phú
Đá Chồng, Cát Lợi, Vĩnh Lương, TP.Nha Trang
      Tel:            (84-58)  383 9436 / 383 9446     
Fax:           (84-58)  383 9018
Email:        longphutourist@dng.vnn.vn 

 
³ Công ty Thương mại - Đầu tư Khánh Hòa
68 Yersin, TP. Nha Trang
Tel:            (84-58) 382 3601 / 382 7296        
Fax:           (84-58) 382 7296
Email:        tic.sudazi@dng.vnn.vn

 
³ Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Thành Đạt

11 đường 23/10, TP. Nha Trang
      Tel:            (84-58) 382 2441              
Fax:           (84-58) 382 6434
 
 
³ Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Khám Phá
02 Mê Linh, Phước Tiến, TP. Nha Trang
      Tel:            (84-58) 351 3871           
Fax:           (84-58) 351 3872

 
³ Công ty TNHH Hoàn Hảo
22B Trần Hưng Đạo, TP. Nha Trang
      Tel:            (84-58) 381 4556           
Fax:           (84-58) 381 6271
 
³ Chi nhánh Công ty TNHH Đặng Gia (Đà Nẵng)
57 Quang Trung, TP.Nha Trang 
Tel:            (84-58)  381 6272                     
Fax:           (84-58)  382 1727
Email:        danggia@hcm.vnn.vn

 
³ Chi nhánh Công ty Thương mại Du lịch Thanh niên Hà Nội-
02A Hùng Vương, TP.Nha Trang  
Tel:            (84-58) 382 6693                      
Fax:           (84-58) 381 5365
 
 
³ Chi nhánh Du lịch Thanh niên Hà Nội
29 Nguyễn Trãi, TP.Nha Trang  
Tel:            (84-58) 351 4294                
Fax:           (84-58) 351 4295
Email:        hitt-nt@dng.vnn.vn

 
³ Chi nhánh VIETTRAVEL
58 Trần Phú, TP.Nha Trang  
Tel:            (84-58)  381 1375                  
Fax:           (84-58)  381 1374
Email:        viettravel@fmail.vnn.vn

 
³ Trung tâm Giáo dục môi trường và Du lịch sinh thái

42 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Nha Trang  
Tel:            (84-58) 352 4931 / 352 4935 / 352 4936 
Fax:           (84-58) 352 4852

Nguồn: TITC

Bài viết liên quan