Các nhà hàng ở Tuyên Quang

Cửa hàng ăn uống

Thôn Đăng Châu, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

Tel: (84-27) 383 5878

Cửa hàng ăn uống
Km 27, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

Tel: (84-27) 384 5115

Cửa hàng ăn uống
Khu A1, huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Tel: (84-27) 385 1640

Cửa hàng ăn uống
Tổ 1, Minh Xuân, TX. Tuyên Quang

Tel: (84-27) 382 4615

Cửa hàng ăn uống
Tổ 8, thị trấn Nà Hang, huyện Nà Hang, Tuyên Quang

Tel: (84-27) 386 4166

Cửa hàng ăn uống đặc sản
Thôn Xây Dựng, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

Tel: (84-27) 383 5054

Bài viết liên quan