Các nhà hàng ở Lào Cai

Nhà hàng Baquatte & Chocolat

Huyện Sapa, Lào Cai
Tel: (84-20) 387 1776
 

Nhà hàng Camillia

Huyện Sapa, Lào Cai
Tel: (84-20) 387 1455

Nhà hàng Chapa

Huyện Sapa, Lào Cai

Tel: (84-20) 387 1245

Nhà hàng Delta
Huyện Sapa, Lào Cai

Tel: (84-20) 387 1799

Nhà hàng Gecko

Huyện Sapa, Lào Cai

Tel: (84-20) 387 1504

Đồ ăn Pháp

Nhà hàng Hoàng Liên
54 Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai

Tel: (84-20) 382 0636

Nhà hàng Hồng Yến
Đường Nguyễn Huệ, TP. Lào Cai

Nhà hàng Observatory

Huyện Sapa, Lào Cai

Tel: (84-20) 387 1504

Nhà hàng Thanh Loan
9 Nhạc Sơn, Kim Tân, TP. Lào Cai

Tel: (84-20) 384 2736

Nhà hàng Thủy Nhung

Phố Xuân Viên, huyện Sapa, Lào Cai

Tel: (84-20) 387 1688

Nhà hàng Vân Quyên
Phố Hàm Rồng, huyện Sapa, Lào Cai

Tel: (84-20) 387 1918

 
Nhà hàng Việt Hoa
Đường Nguyễn Huệ, TP. Lào Cai

Bài viết liên quan